Vježbenica 1

Sadržaj Vježbenice 1 – hrvatski jezik
Preuzmi Vježbenicu 1 – hrvatski jezikVježbenica 1: Sadrži mnoštvo osmišljenih i funkcionalnih zadataka namijenjenih utvrđivanju početnog čitanja i pisanja (predvježbe za tiskana i pisana slova, velika i mala tiskana slova, tekstovi za čitanje s razumijevanjem).

“Prema načinu oblikovanja i prezentiranja sadržaja Vježbenica pripada vrlo moderno i svrhovito napisanim školskim knjigama. Osnovnom koncepcijom komunikacijskoga udžbenika, vježbanje i utvrđivanje nastavnog gradiva utemeljuje se na metodi indukcije, te na igri kao temeljnom obliku rada. Osobita se pozornost posvećuje komunikacijskim mogućnostima sedmogodišnjega djeteta i njegovim interesima, a razina usvajanja sadržaja i stupanj težine vježbi uvjetovani su kognitivnim razvojem učenika te dobi.

Vježbe su osmišljene i funkcionalne, a dosljedno poštuju i osnovne didaktičke principe: sustavnosti, primjerenosti, zanimljivosti, stvaralaštva. Budući da su popraćene ilustracijama, pojačava se dojam razigranosti i veselosti, što znatno olakšava recepciju.

Teorijsko znanje nastoji se, pritom, praktično aktivirati provođenjem vježbi supstitucije (dopunjalke, umetaljke, premetaljke); grafomotoričkih vježbi (bojalice, dopisivalice); fonetskih vježbi (slušanje, prepoznavanje, izgovaranje glasa); vježbi logičkoga zaključivanja (mozgalice, igre riječima, odgovori na pitanja, proširivanje rečenica).

Najvažnijom, pak, odlikom ove Vježbenice smatram činjenicu da se na jednostavan, pristupačan i zanimljiv način bavi vježbama početnoga čitanja i pisanja. Autorica zadanu svrhu uspješno i opsežno ostvaruje nizom motivirajućih praktičnih zadataka, igara i drugih raznolikih djelatnosti.”

Iz recenzije dr. Dunje Pavličević

Vježbenica 2: Nastavak je Vježbenice 1, a sadržajem obuhvaća jezično gradivo prvog i drugog razreda.

Skip to content